Ciekawy wykład w Sejmiku Wojewódzkim – echa spotkania z Zofią Szalczyk

Listopadowy wykład ogólny odbył się w siedzibie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – w sali sesyjnej. Wykładowczynią była dr inż. Zofia Szalczyk, była wiceminister w rządzie Premiera RP Donalda Tuska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego a w bieżącej kadencji jego radna. W przemiłej, serdecznej atmosferze dr Szalczyk omówiła to czym zajmuje się, a w czym nie ma kompetencji samorząd wojewódzki. Słuchaczkom i słuchaczom ULTW została przybliżona struktura organizacyjna Sejmiku, zasady pracy w komisjach i inicjatywy radnych wojewódzkich z naszego regionu. Wykładowczyni chętnie odpowiadała na pytania dotyczące działania Kolei Wielkopolskich, dróg wojewódzkich, działań prozdrowotnych i in. Będący na spotkaniu prof. UAM dr hab. Mikołaj Tomaszyk podziękował dr Zofii Szalczyk w imieniu swoim, mieszkańców, za sprawne i skuteczne wsparcie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Luboniu. Dzięki temu remontowi osoby starsze mają lepszą drogę pieszą wokół domu, rowerzyści lepszą ścieżkę a dzieci bezpieczniejszą drogę do szkoły. Po kawie, herbacie udaliśmy się zamówionym autobusem na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, na poznański jarmark bożonarodzeniowy. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu.