Jan Błaszczak

j_blaszczakJan Błaszczak, dr inż. chemik (Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej).

Jestem doktorem inż. nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej i pracuję jako pracownik naukowy i nauczyciel akademicki w Politechnice Poznańskiej. Zawodowo zajmuję się technologią i inżynierią chemiczną oraz ochroną środowiska. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, patentów, komunikatów naukowych i opracowań dla przemysłu, promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na różnych rodzajach studiów,

Mieszkaniec Lubonia od urodzenia. Zainteresowania: ekologia i ochrona środowiska, turystyka i krajoznawstwo, kolekcjonerstwo, literatura podróżnicza i muzyka rozrywkowa. Należy do kadry programowej PTTK. Posiada uprawnienia: Instruktora Krajoznawstwa Polski, Instruktora Ochrony Przyrody PTTK, Opiekuna Przyrody PTTK, Przodownika Turystyki Pieszej PTTK. Członek Zarządu Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu, Przewodniczący Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody, Prezes Koła nr 2 „Lubonianka”, Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK, Wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Luboń dla Środowiska”, Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „CHEMIK” w Luboniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Luboń, ławnik i I zastępca Przewodniczącego Rady Ławniczej Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – IV Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Redaktor Wieści Lubońskich, członek kolegium redakcyjnego. Działacz samorządowy, społeczny i spółdzielczy. Podejmuje i rozwija inicjatywy oświatowe, kulturalne i krajoznawczo – turystyczne, głównie poprzez prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej adresowanej do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, w tym seniorów. Wraz z żoną Marią współpracuje z LUTW w ramach Sekcji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej. Jest to propozycja dla aktywnych osób, które lubią wędrować i poznawać nasze otoczenie w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.