Maria Błaszczak

Maria Błaszczak, mgr inż. towaroznawstwa (Uniwersytet Ekonomiczny Wydział Towaroznawstwa). Mieszkanka Lubonia od urodzenia. Zainteresowania: turystyka i krajoznawstwo, kolekcjonerstwo, literatura piękna i muzyka poważna. Należy do kadry programowej PTTK. Posiada uprawnienia: Instruktora Krajoznawstwa Polski, Instruktora Ochrony Przyrody PTTK, Opiekuna Przyrody PTTK, Przodownika Turystyki Pieszej PTTK. Członek Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu, sekretarz Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody, sekretarz Koła nr 2 „Lubonianka”, członek Komisji Ochrony Przyrody Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK, Prezes Klubu Górskiego „LIMBA”. Podejmuje i rozwija inicjatywy oświatowe, kulturalne i krajoznawczo – turystyczne, głównie poprzez prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej adresowanej do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, w tym seniorów. Wraz z mężem Janem współpracuje z LUTW w ramach Sekcji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej. Jest to propozycja dla aktywnych osób, które lubią wędrować i poznawać nasze otoczenie w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.