Zbigniew Jankowski

Zbigniew JankowskiMam więcej niż 50 lat. Po ukończeniu liceum pedagogicznego rozpocząłem pracę jako nauczyciel w  szkole podstawowej. Ukończyłem 2 letnie studium nauczycielskie – kierunek matematyka z fizyką oraz 5 letnie studia magisterskie – kierunek fizyka a także studia podyplomowe z zakresu technologii kształcenia. Od 1 września 1975 r. jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu. W latach 1994-98 byłem radnym miasta Luboń. Od 1998 roku z 3 letnią przerwą jestem radnym powiatu poznańskiego. Interesuję się  turystyką, przyrodą i sportem.