Grudniowy wykład dr Radosława Bula, życzenia Burmistrz oraz upominki od Gwiazdora: – zapraszamy

Szanowni Państwo!
Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku
Zapraszamy na ostatni w tym roku wykład ogólny, który poprowadzi dr Radosława Bul. Dr Radosław Bul pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale GSEGP w Zakładzie Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień: transport miejski i regionalny; migracje regionalne i lokalne; przemiany struktury przestrzenno-funkcjonalne miast; planowanie rozwoju obszarów metropolitalnych; zastosowanie GIS w gospodarce przestrzennej; zróżnicowanie przestrzenne procesów demograficznych w Polsce. Wykład dr Radosława Bula pt. Kolej metropolitalna – szansa dla aglomeracji  odbędzie się we wtorek 20 grudnia o godz.16.30 w  Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu przy ul. H. Kołłątaja 1 . Życzenia świąteczne i noworoczne złoży nam Pani Burmistrz Małgorzata Machalska. Przed wykładem gwiazdor rozda każdemu prezenty

thumbnail_image_6487327, a po wykładzie poczęstunek(ciastka i kawa).