PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2024

Dla Państwa wygody publikujemy również wersje elektroniczną naszego planu zajęć. W toku semestru może on ulec nieznacznym zmianom, o których na bieżąco informujemy poprzez SMS newsletter.

Plan zajęć: Plan zajęć 2023- 2024 II semestr. (2)

DO ZOBACZENIA NA ZAJĘCIACH!:)