Janusz Karwat

Jan Karwatprof. WSNHiD dr hab. Janusz Karwat 

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu (ppłk rez.) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, politologii na Wydziale Nauk Społecznych. Doktorat w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej (UAM).
Badania: zagadnienia współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, dzieje Poznania i Wielkopolski, myśl niepodległościowa XIX i XX w.
Publikacje: 4 monografie, współautor 5 dzieł zbiorowych oraz 94 studiów, artykułów i recenzji. Liczne prelekcje i wykłady.