ULTW zaangażowany społecznie! Wspieramy WOŚP

Mali dużym , duzi małym !!

Takie hasło dzisiaj trwa!!

Serdeczna Orkiestra gra!!

Seniorzy z ,, Wigorem,, grają też!!

Śpiewy, tańce, kabarety… wpadają do puszki monety…

A za każdy nawet grosik.. wielkie dzięki i ciasteczka..

pyszna kawka ,niespodzianki…radość wielka ,wspólny cel..

Ta wspólnota czyni cuda ,to działanie się nam uda….

Irena Skrzypczak