W Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie – wspomnień czar

W sobotę 2 kwietnia spora grupa słuchaczy Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Sekcji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej odwiedziła Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie. Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie powstało w 1977 r. z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Poznaniu. Od 1982 r. jest Oddziałem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie Jego siedzibą jest dwór eklektyczny zbudowany w latach 1860-65 dla Józefa Żychlińskiego prawdopodobnie wg projektu z pracowni Hebanowskiego, rozbudowany w końcu XIX w. i na początku XX w. Jest to budynek piętrowy na planie prostokąta, nakryty płaskim dachem. Na osi szeroki ryzalit, a do południowego narożnika przylega trzykondygnacyjna wieża. Elewacje posiadają charakter neorenesansowy. Część eksponatów i wystaw mieści się również w stajni-powozowni i nowym pawilonie, ufundowanym przez Adama Smorawińskiego. We dworze pokazywana jest historia łowiectwa z dawnymi sposobami polowania, broń myśliwska, przykłady sztuki inspirowanej łowiectwem i kultura ziemiańskiego myślistwa. W stajni- powozowni obejrzeliśmy ekspozycję ptaków gniazdujących w Polsce i ich jaj oraz różnorodne środowiska dziko żyjących zwierząt: wodne, leśne, polne i łąkowe, a także wystawę dla dzieci „Zwierzęta w czterech porach roku”. W pawilonie eksponowane są trofea myśliwskie zdobyte przez wielkopolskiego przedsiębiorcę i myśliwego Adama Smorawińskiego na pięciu kontynentach, które w 2004 r. podarował Muzeum oraz kolekcja 78 gatunków papug, którą zakupił dla Muzeum w 2010 r. i umieścił w rozbudowanym skrzydle pawilonu. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem obejrzeli prezentowane zbiory oraz odbyli krótki spacer po ścieżce przyrodniczej w 6-cio hektarowym parku dworskim otaczającym pałac z licznymi drzewami pomnikowymi. Obejrzeliśmy również drewniany kościół o konstrukcji szachulcowej z 1749 r. p.w. św. Michała Archanioła. Pogoda podczas wycieczki dopisała, pełni wrażeń powróciliśmy do Lubonia. Kolejna wycieczka 14 maja do Arboretum w Kórniku.

Maria i Jan Błaszczakowie

ULTW- W Muzeum Myślistwa   uczestnicy przed budynkiem muzeum - JB

ULTW- W Muzeum Myślistwa uczestnicy przed budynkiem muzeum fot. Jan Błaszczak