W Muzeum Henryka Sienkiewicza

W sobotę 10 stycznia uczestnicy i sympatycy Sekcji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udali się na wycieczkę krajoznawczą do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, Oddziału Biblioteki Raczyńskich.

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza mieści się w Poznaniu w staromiejskiej, zabytkowej kamienicy wybudowanej w 1553 roku i należącej niegdyś do Jana Baptysty Quadro z Lugano – włoskiego architekta, budowniczego ratusza poznańskiego. Placówka ta działa jako jeden z oddziałów Biblioteki Raczyńskich. Jest to jedno z trzech muzeów Sienkiewicza w Polsce, po Oblęgorku i Woli Okrzejskiej. W czerwcu ubiegłego roku zostało otwarte po gruntownej przebudowie. Zgromadzono w nim pamiątki po nobliście. Znajduje się tutaj bogaty księgozbiór liczący ponad 4,5 tys. woluminów i zbiory sztuki (ponad 2 tys.). W zbiorach są materiały bibliograficzne, dzieła sztuki inspirowane osobą i twórczością pisarza, pamiątki z podróży, meble i dokumenty ilustrujące związki pisarza z Wielkopolską. Wystawa obejmuje dzieła literackie pisarza w 40 językach świata. Muzeum powstało w 1978 roku dzięki fundacji Ignacego Mosia (1917-2001), który był jednym z najbardziej entuzjastycznych wielbicieli twórczości i postaci Henryka Sienkiewicza (1846-1916), laureata Literackiej Nagrody Nobla z 1905 roku. Ignacy Moś, pochodzący z Wielkopolski, w okresie II wojny światowej został wysiedlony do Kielc. W pobliskim Oblęgorku poznał rodzinę Sienkiewicza – syna Henryka Józefa Sienkiewicza i córkę Jadwigę Korniłowicz. Wówczas narodziła się jego fascynacja pisarzem i pasja gromadzenia pamiątek po Sienkiewiczu. Po wojnie, Ignacy Moś wrócił do Wielkopolski, gdzie oprócz pracy zawodowej realizował swoją pasję zbierania informacji, materiałów i pamiątek po pisarzu. Podczas wizyty w muzeum zapoznaliśmy się z życiem i twórczością pisarza. Obejrzeliśmy wystawę czasową Skarby muzeum. Sienkiewicz i jego kobiety, na której zaprezentowano po raz pierwszy oryginały listów, dokumentów i pamiętników związanych z pisarzem i jego najbliższym otoczeniem, a zwłaszcza z bliskimi mu kobietami. W jego życiu były cztery Marie: Keller zwana Miłą; Szetkiewiczówna; Romanowska i Babska, którą nazywał Markiem. Trzy ostatnie były jego żonami. „Pierwszą mu odebrano. Druga umarła. Trzecia go porzuciła. Czwarta go przeżyła.”

Maria i Jan Błaszczakowie

LUTW – W Muzeum Henryka Sienkiewicza uczestnicy wycieczki w muzeum fot. Maria Błaszczak

W_Muzeum_Henryka_Sienkiewicza