Spacer po Szachtach Poznańskich

W sobotę 9 maja słuchacze Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach zajęć Sekcji Krajoznawczej i Turystyki Pieszej udali się na pieszą wędrówkę na północne rejony Lubonia na granicy z Poznaniem.

Wyruszyliśmy z Pl. Edmunda Bojanowskiego i ul. Poniatowskiego udaliśmy się w kierunku ul. Niezłomnych, którą dotarliśmy do północnych krańców Lubonia, po czym doszliśmy na Świerczewo na tzw. Szachty Poznańskie. Znajduje się tutaj około 40 akwenów po wyrobiskach gliny o zróżnicowanej powierzchni od 0,2 do 12 ha. W latach 70. XX w. uznano te tereny za jedne z najcenniejszych przyrodniczo na terenie Poznania i objęto ochroną w ramach użytków ekologicznych. Rada Osiedla Świerczewo w ubiegłym roku rozpoczęła rewitalizację Szacht. Już widać tego efekty. Powstały utwardzone alejki spacerowe, postawiono ławki i kosze na śmieci. Przy alejkach stoją drogowskazy informujące o nazwach stawów, czy miejscach, gdzie znajdowały się dawne cegielnie. Nad stawem na jego wysokim brzegu powstał punkt widokowy, z którego widać panoramę Lubonia. Miło było spacerować wśród zieleni podziwiać wykonane prace oraz postęp robót na terenie Poznania. Po stronie Lubonia prac rewitalizacyjnych jeszcze nie rozpoczęto. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Obóz Żabikowski, gdzie przy pomniku Nigdy Wojny zapaliliśmy znicz z okazji 70 rocznicy zakończenia wojny.

Maria i Jan Błaszczakowie

LUTW – spacer po Szachtach uczestnicy spaceru na punkcie widokowym na Świerczewie fot. Maria Błaszczak

LUTW – spacer po Szachtach   uczestnicy spaceru na punkcie widokowym na Świerczewie  - MB

LUTW – spacer po Szachtach   uczestnicy spaceru na punkcie widokowym na Świerczewie - 2 - MB

LUTW – spacer po Szachtach   uczestnicy spaceru na punkcie widokowym na Świerczewie - 3  - MB