Odgłosy wiosny

W niedzielę 16 marca odbył się rajd pieszy „Odgłosy wiosny” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Klub Seniora w Komornikach. Wzięło w nim udział około 70 osób, w tym kilkanaście z Lubonia. Wśród nich byli słuchacze i uczestnicy Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wyruszyliśmy spod Wiejskiego Domu Kultury „Koźlak” w Chomęcicach i polnymi drogami pośród pól dotarliśmy nad brzeg jeziora Chomęcickiego, gdzie na parkingu leśnym na skraju WPN mieliśmy krótki postój. Następnie ruszyliśmy w kierunku Konarzewa, gdzie znajduje się późnogotycki kościół św. Marcina sprzed poł. XVI w. i barokowy pałac Radomickich z końca XVII w. Obok pałacu stoi późnobarokowa oficyna z II poł. XVIII w. ,a od strony południowej rozciąga się park o pow. 12,7 ha z końca XVII wieku. Obecnie nowi właściciele rozpoczęli remont pałacu i oficyny. Podczas wędrówki można było dojrzeć oznaki wiosny – na polach było widać liczące kilkadziesiąt sztuk stado łabędzi, żerujące na oziminach, spacerujące żurawie oraz z daleka stadka saren i pędzące jelenie. Towarzyszył nam śpiew ptaków i klangor żurawi. Po przejściu około 10 km przybyliśmy do punktu wyjściowego. Panie Grażyna i Monika z Koźlarza z Chomęcic serwowały przepyszny żurek, który cieszył się dużym powodzeniem. Kolejny rajd 19 kwietnia – wymarsz o godz. 10:00 sprzed Domu Kultury w Rosnówku.

Maria i Jan Błaszczakowie

LUTW – Rajd Odgłosy wiosny uczestnicy przed remontowanym pałacem w Konarzewie fot. Jan Błaszczak

LUTW – Rajd Odgłosy wiosny   uczestnicy przed remontowanym pałacem w Konarzewie - JB

LUTW – Rajd Odgłosy wiosny   uczestnicy przed remontowanym pałacem w Konarzewie -1 - JB