Borne Sulinowo i okolice

W niedzielę 31 maja członkowie LUTW związani z GOK Komorniki i Klubem Seniora w Komornikach udała się na wycieczkę do Bornego Sulinowa w województwie zachodnio-pomorskim.

Wyruszyliśmy autokarem wczesnym rankiem, by po prawie czterech godzinach dotrzeć na miejsce. Borne Sulinowo (Gross Born) to miasto leżące 22 km od Szczecinka. Tereny te w XV wieku należały do Pomorzan. Od roku 1587 osadnicy z Dolnej Saksonii i Westfalii zakładają tu osadę Gros Born (Wielki Zdrój) oraz wieś Linde(Lipa). Przez wieki tereny te należały do Niemiec. Władze III Rzeszy utworzyły na tych obszarach ogromny poligon wojskowy. W latach 1933-1939 zbudowano bazę wojskową. W roku 1936 zakończono budowę miasta militarnego z przeznaczeniem dla szkoły artylerii Wermachtu. Garnizon Grass Born miał duże znaczenie militarne. Stąd dywizja pancerna Heinza Guderiana w 1939 r. zaatakowała Polskę. Na dużym obszarze poligonu zniwelowano teren w sposób imitujący pustynię. Tutaj ćwiczyły oddziały Afrika Korpus pod wodzą generała Erwina Romla. Chętnie przebywał w garnizonie Adolf Hitler z Ewą Braun. Od września 1939 r. obok Bornego zlokalizowano obóz jeniecki, stalag a następnie oflag (dla oficerów). Po zakończeniu II wojny bazę przejęli Rosjanie (baza 6 Gwardyjskiej Witebsko Nowogrodzkiej Dywizji Zmechanizowanej) liczącej ponad 10 tys. żołnierzy. Ukryte przed Polakami przez pół wieku miasto objawiło się niespodziewanie w październiku 1992 roku po wyjeździe ostatniego eszelonu z żołnierzami armii Federacji Rosyjskiej. Rozpoczęto przejmowanie miasta przez Polaków. W 1993 r. Rada Ministrów RP nadaje miejscowości Borne Sulinowo statut miasta. Po terenach miasta i dawnego obozu i oflagu oprowadzał nas pan Andrzej Michalak, posiadający prywatną Izbę Muzealną z wieloma eksponatami z tamtych czasów oraz wykopanych z ziemi na całym terenie poligonu. Na terenie oflagu IID Gross Born w pobliżu Kłomina na pomniku poległych jeńców zapaliliśmy znicze.

Maria i Jan Błaszczakowie

LUTW – Borne Sulinowo…- uczestnicy wycieczki przy pomniku pomordowanych jeńców fot. Maria Błaszczak

LUTW – Borne Sulinowo…- uczestnicy wycieczki przy pomniku pomordowanych jeńców - MB