Zapomniane świątynie protestanckie Poznania

27 kwietnia w Bibliotece Miejskiej odbył się kolejny wykład prowadzony przez Panią Dorotę Molińską. Słuchacze mogli poznać historie świątyń protestanckich, które dziś straciły pierwotne wartości. Podczas wykładu słuchacze poznali dzieje m.in kościoła św. Barbary, Kościoła p.w. św. Łukasza, ale także zapoznali się tradycjami i kulturą religii protestanckiej.

Wiek XVI był triumfalnym okresem dla omawianej religii. Protestantyzm wyznawany był głównie przez wyższe warstwy społeczne. Wierni spotykali się w Pałacu Górków, w którym odbywały się nabożeństwa luterańskie, kolejnym ważnym miejscem był poznański budynek Wagi Miejskiej, w którym spotykali się wyznawcy w XVIII wieku. Rok 1592 był trudnym rokiem dla religii protestanckiej w Poznaniu, mianowicie wymarł ród Górków – protestanci stracili swoje najsilniejsze oparcie i przedstawiciela.

Pani Dorota Molińska zaprezentowała budowle, które już nie istnieją, ale także te, które można oglądać do dziś. Studenci zapoznali się zimages historią kościoła p.w. św. Piotra, który kiedyś znajdował się przy ulicy Półwiejskiej. Została omówiona bryła kościoła św. Barbary, która charakteryzowała się ciekawymi i nietypowymi rozwiązaniami architektonicznymi w zakresie estetyki i detali. Kościół szybko został przemianowany na świątynię katolicką.

SDC14218