Z kobietą przez tysiąclecia

Dnia 9 marca w Bibliotece Miejskiej odbył się kolejny wykład sekcji literacko-tetaralno-bibliotecznej. Spotkanie prowadziła Pani Izabela Szczepaniak. Prelekcja poruszała rolę kobiety w kulturze na przestrzeni wieków. Wykład zaczął się od przybliżenia sylwetki Wenus z Willendorfu, która stanowi archaiczne przedstawienie kobiety w sztuce. Wraz z upływem czasu sytuacja kobiety zmieniała się na mniej korzystną, przełom nastąpił w okresie Starożytnego Egiptu, kiedy płeć żeńska mogła zostać głową państwa! W Grecji najważniejszy był mężczyzna, podobna sytuacja była w Rzymie, w którym kobiety traktowane były jak towar. Gallowie natomiast wprowadzili równouprawnienie. Podczas spotkania poruszona została rola Słowianek, które były szanowane przez mężów i stanowiły panie domowego ogniska. W okresie średniowiecza kobiety ponownie straciły wszelkie prawa i postrzegane były, jako stworzenia wyjątkowo podatne na działanie zła.

08_Tournoi

W renesansie, sytuacja się nie poprawiła, a kobieta nadal stanowiła przedmiot handlu. Na sytuację kobiet duży wpływ miała nauka i filozofia, które kształtują światopogląd. Przełom nastąpił w 1848, kiedy na ulice krajów anglosaskich wyszły sufrażystki – kobiety walczące o równouprawnienie. Po I Wojnie Światowej płeć żeńska na nowo zaczęła być szanowana. Po II Wojnie Światowej rola kobiet zmieniła się diametralnie, pokazały, że mogą pracować, zajmować stanowiska kierownicze, a wykształcone panie znały swoją wartość. Prelekcja pokazała jak daleką drogę kobiety przeszły do równouprawnienia.

20150309_120434