Spotkanie z Bogdaną Bogusławską-Dobosz

13 kwietnia odbyła się promocja książki pt. „Kościół rzymskokatodobosz_okladka_netlicki wobec wartości życia ludzkiego w kontekście teorii Niklasa Luhmanna”. Autorka książki przyjmuje, że Kościół rzymskokatolicki zajmujący pryncypialne stanowisko wobec życia i jego wartości, jest zamkniętym, samoodtwarzającym się systemem społecznym, a jego nauka społeczno-moralna jest kodem, zbiorem nakazów i zakazów, za pomocą których system te jest identyfikowany. Życie i wszelkie wartości pochodzą od samego Boga. Istnieje w nas odbicie rozumu Bożego oraz posiadamy wolną wolę i to odróżnia nas od innych istot. Otrzymujemy tchnienie i posiadamy swoje prawa i obowiązki. Bóg stworzył ludzi do wykonywania wyższych zadań. Naszym życiem kierują m.in aspekty medyczne, prawne czy polityczne. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie odmiennych sposobów postrzegania życia i śmierci przez Kościół i społeczeństwo.

20150413_120045

20150413_122523