Retoryka – sztuka dobrego mówienia

4 maja odbyło się spotkanie z Panem Leszkiem Teuszem, na którym ponownie poruszono temat agresji w języku. Tym razem, jednak uwaga została skupiona retoryce. Słuchacze zapoznają się z formami jakie przybiera językowa agresja, ich uwaga została zwrócona na brak wrażliwości i znieczulenie na to co wypowiadamy. Problem poprawnego i kulturalnego operowania językiem jest niestety problemem powszechnym, który dotyka także dzieci. Studenci wspólnie zastanawiali się co należy zrobić, aby podwyższyć poziom wypowiedzi wśród przedszkolaków i uczniów szkół. Wspólnie wywnioskowali, że sposób operowania językiem zależy od kultury rodziców, a więc „kulturę osobistą „wynosi się” z domu”. Źródłem agresji jest telewizja czy internet, młodzi ludzie oglądając filmy o agresywnej treści czy grając w gry, które opierają się na operowaniu agresją – nieświadomie nabierają wulgarnych nawyków. Istnieje silna potrzeba zminimalizowania tego problemu, wspólnie można naprawić błędy, których podłożem jest agresja. Spotkanie jednak oprócz agresji dotyczyło retoryki, czyli sposobu mówienia, jest to sztuka poprawnego operowania językiem.  Retoryka stanowi rzetelne podłoże do wywierania wrażenia, jest narzędziem przekonywania. Dziś niestety retoryka jest pustosłowiem, przez media straciła swoje fundamentalne wartości, przez co stała się gestykulacją, a nie sztuką ubarwiającą wypowiedzi. Stała się manipulacją i zyskała miano nieszczerej przez nieprawidłowe wykorzystanie tego narzędzia komunikacji w komercyjnych reklamach.Ważna jest perswazja przekonywania dlatego retoryka stanowi sztukę, która rozwijała się przez setki lat.

SDC14155

SDC14156