Literatura Fin de siècle’u na srebrnym ekranie

Dnia 25 maja w Galerii na Regale słuchacze ULTW spotkali się na wykładzie, którego gościem był Marcin Jauksz. Bardziej przystępnie powyższy temat można określić jako literaturę drugiej połowy XIX wieku przedstawionej w ciekawej adaptacji filmowej. Prelegent w bardzo wyczerpujący sposób wyjaśnił na czym ta literatura polegała. Zaprezentował trzech wg. siebie ważne postacie literackie omawianego okresu. Należą do nich Maurycy Materlinck, Henryk Ibsen oraz Herbert George Wells. Następnie pan prelegent wyświetlił fragmenty filmów opartych na wyżej omawianej literaturze.

  • „Fantazja w sześciu aktach” na podstawie Materlincka
  • „Wróg ludu” na podstawie Ibsena, wyraża próbę opieki nad ludźmi biednymi
  • „Szczęki” 6903072.3

Filmy te zachęcają widzów do nieufności wobec władzy. Wniosek, więc jest taki, że intelektualiści XIX wieku są realni w rzeczywistości.