Kolejne spotkanie z cyklu „Jak mieszkano w dawnym Poznaniu”

Dnia 30 marca odbyła się kolejna prelekcja, którą poprowadziła Pani Dorota Molińska, która ponownie zaprezentowała architekturę dawnego Poznania i przybliżyła słuchaczom sylwetki znanych architektów. Studenci poznali m.in. postać Hansa Poelziga, który był niemieckim architektem wczesnego modernizmu oraz scenografem teatralnym i filmowym. Zaprojektował minimalistyczne jak na  tamte czasy zabudowania fabryki w Luboniu, która jest przykładem wielkiej architektury o wydźwięku estetycznym. Zaprojektował kamienice oraz nowoczesne zabudowania m.in. w Wrocławiu. W swoich projektach wykorzystywał szkło, metal oraz beton. Materiały te do dziś są wykorzystywane w nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych, w których chodzi o grę cieni i kontrastów materiałów. Poelzig jest kluczową postacią architektury europejskiej.  Słuchacze zapoznali się z nurtem panującym w nowo powstałym stowarzyszeniu architektów, które promowało nowoczesne sztuki użytkowe w budownictwie. Modernistyczna architektura charakteryzowała się dynamicznością bryły i stanowiła artystyczne przedstawienie wizji architekta.

1