Henry James – jego powieści i ich adaptacje

W Galerii  Na Regale odbyła się kolejna prelekcja, podczas której zagłębialiśmy swoja wiedzę na temat filmu. Prowadzącym wykład był pan Marcin Jauksz i przybliżył nam postać Henry’ego Jamesa. Henry_James_by_William_M._Vander_Weyde

Henry James to realista czy modernista?

  1.  Przełom XIX i XX wieku to czas wielkich przemian w sposobach tworzenia świata w literaturze ( w literaturze polskiej jest to okres pozytywizmu)
  2. Zachodzą liczne zmiany w ujmowaniu rzeczywistości, zaczęto stosować względność perspektyw
  3. Zauważalny wpływ zainteresowań psychologią, jako niezależną dyscypliną wiedzy w literaturze.

W modernizmie pisarze są do siebie podobni. Zmiany tego okresu datuje się na XIX i XX wiek, następuje zderzenie arystokracji z burżuazją (w „Lalce” zderzenie świata Wokulskiego i Łęckiej). Powieści H. Jamesa są bardziej psychologiczne niż dydaktyczne. Pokazują świat odchodzący, łagodnie akcentując zmiany. Jego powieści bardzo trudno sklasyfikować. Zagadnienia tożsamości wynikają z :

  • różnic miedzy nowym a starym światem
  • relacji między ludźmi
  • James był autorem eruropejsko-amerykańskim, co wyraźnie widać w następujących filmach: „Daisy Miller” (opowiada o Amerykanach w Europie), „Europeans” (o Europejce w Ameryce) oraz w „Skrzydłach gołębicy” (o miłosnym trójkącie z wielką europejską podróżą w tle).

Jego filmy konfrontują dwa światy Europę i Amerykę. Pokazuje różnice i zestawia kontrasty  tamtych czasów.