Czytanie. Maraton Lubonii – prowadziła Krystyna Liminowicz

Pani Krystyna Liminowicz jest członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – oddział w Poznaniu, które powstało w 1989 roku. Powstało w celu umocnienia więzi między członkami a sympatykami. Towarzystwo organizuje liczne imprezy i uroczystości, które na stałe wpisały się w pejzaż wydarzeń kulturalnych Poznania. Najważniejszą z nich jest Kaziuk przypadający zawsze na pierwsze dni marca. Wydarzenie to organizowane jest już od 1994 i łączy Kaziukowy jarmark z kultywowaniem tradycji św. Kazimierza Królewicza. Przed świętami gwiazdkowymi towarzystwo organizuje zbiórkę darów dla polskich szkół na Wileńszczyźnie.

Z okazji 200 – setnej rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego (rocznica ta przypadała w 2012 roku) natrafiono  na mniej znaną powieść tego autora zatytułowaną „Lubonie”, której wątek historyczny przypada na okres panowania Mieszka I. Akcja utworu rozgrywa na terenie Krasnej Góry (podobno obecny Górczyn). Postanowiono rozpocząć maraton czytania tego utworu. Z okazji przypadającej na ten rok 1050 rocznicy Chrztu Polski zebrano 1050 czytelników, którzy odczytają tekst Kraszewskiego. LUTW także przyłączyło się do tej fantastycznej akcji. Zbiorowe czytanie słuchacze kontynuowali na wykładzie sekcji literacko-teatralno-bibliotecznej. Należy wspomnieć, iż w 2015 roku w czasie Kaziuka, trzysłuchaczki ULTW jako pierwsze Lubonianki czytały „Lubonie” w Domu Polaka na Starym Rynku i jako pierwsze mogły legitymować się otrzymanymi certyfikatami.

Pani Krystyna szczegółowo omówiła działalność Towarzystwa i jego angaż w organizację obchodów rocznicy Chrztu Polski, a wszystkie informacje zawarła w broszurze swojego autorstwa pt. „Spotkajmy się na 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Biblioteka Miejska w Luboniu za pośrednictwem jednej ze słuchaczek ULTW od kilku lat aktywnie uczestniczy w pomocy dla polskich dzieci na Litwie. W okresie bożonarodzeniowym dostarczane są książki, które następnie trafiają do polskich szkół na obczyźnie. W dowód uznania za współpracę pani Liminowicz przekazała podziękowania dla Biblioteki Miejskiej w Luboniu za świąteczne prezenty i okazane wsparcie.

Słuchaczka ULTW

2

3

4

20160404_124246

20160404_125037