Zapożyczenia w języku polskim

1 lutego 2016r. w Galerii na Regale odbył się kolejny wykład sekcji literacko-teatralno-filmowo-bibliotecznej w ramach ULTW. Z tematem „Zapożyczenia w języku polskim” uczestników zapoznał Leszek Teusz. Zapożyczenia rozumieć należy jako ślady wpływów obcych. Czynników wpływających na ich powstawanie jest bardzo dużo, istotnym z nich jest historia. Należy pamiętać, że nie ma języków bez zapożyczeń, które podzielić można na bezpośrednie i pośrednie. Stosunek do zapożyczeń może być skrajnie różny: od liberalnego, a więc właściwie nie uznającym ograniczeń, po rygorystyczny, w którym odnajdujemy puryzm językowy. Ważnym terminem, wartym zapamiętania jest internacjonalizm, oznaczający wyrazy powtarzający się w różnych językach.

jezyk-polski_ortografia