Zimowe półkolonie dla seniorów

Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Przemysła, kino Malta, Lech Browary Wielkopolski i Luboński Szlak Architektury Przemysłowej, to miejsca, które znalazły się w programie zimowych półkolonii dla seniorów ULTW.

Okazuje się, że nie tylko dzieci szkolne mogą uczestniczyć w półkoloniach. Tym przywilejem, z powodzeniem mogą być objęci również seniorzy. W okresie tegorocznych ferii zimowych, Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku zorganizował po raz pierwszy zimowe półkolonie dla swoich studentów. Mogły się one odbyć dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Luboń. Zajęcia tak ułożono, aby studentom zapewnić jak najwięcej atrakcji i dobry wypoczynek. Półkolonie miały charakter wyjazdowy i prowadzone były w godzinach od 10.00 do 14.00. W ramach 5 – dniowego turnusu, który odbywał się od poniedziałku 19.02 do piątku 23.02., przygotowano ciekawy program, m.in.: zwiedzanie muzeów, seans filmowy i zajęcia w plenerze. Grupą opiekowała się dyr. Ośrodka Kultury p. Regina Górniaczyk. W poniedziałek seniorzy zwiedzili Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Jego najstarsza część mieści się w dawnym zborze ewangelickim z 1763 r. Od 1995 r. stanowi Oddział Zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Zgromadzono tutaj ponad 4 tys. eksponatów związanych z tradycją i historią pożarnictwa na terenie Wielkopolski oraz miast europejskich współpracujących ze Strażą w Rakoniewicach. Studenci zwiedzili pawilony z ekspozycją samochodów strażackich, wozownie, Salę Techniki, Medalierską, Biblioteczną, Mundurów i Sztandarów oraz pomieszczenie z interesującą ekspozycją przyrodniczą Albina Łąckiego, znanego w Rakoniewicach miłośnika przyrody i historii. Duże wrażenie wywarła na nas Multimedialna Sala Edukacji Ratowniczej „Ognik+”. Jej zadaniem jest edukacja i profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pokazano nam film obrazujący pożar domu i błyskawiczne rozprzestrzenianie się ognia, skutki niszczycielskiego działania ognia na przykładzie spalonego mieszkania i pożaru lasu oraz wypadek komunikacyjny z akcją ratowniczą, a także symulator jazdy do akcji ratowniczej w kabinie wozu strażackiego. We wtorek zwiedziliśmy Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Przemysła, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. W Muzeum prezentowana jest stała ekspozycja poświęcona sztuce użytkowej. W specjalnie zaaranżowanych nowoczesnych salach znajdują się eksponaty z różnych epok – od średniowiecza do współczesności (meble, wyroby z ceramiki, szkła i metalu, broń, stroje, tkaniny i biżuteria). Z wysokiej 43 m wieży zamkowej podziwialiśmy wspaniały widok na miasto i okolice. Środę przeznaczono na kino. W Multikinie w Galerii Malta obejrzeliśmy komediodramat Kingi Dębskiej pt. „Plan B” opowiadający o trudzie radzenia sobie po stracie bliskich. W czwartek, 22.02 złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod pomnikiem upamiętniającym ofiary wybuchu dekstryny w Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w 1972 r. w Luboniu. Następnie udaliśmy się na dwugodzinną wycieczkę do Centrum Wycieczkowego browaru LECH-a na Franowie. Pobyt w browarze był okazją do zobaczenia jak łączą się w nim nowoczesne technologie z tradycją. Przewodniczka oprowadzająca nasza grupę, mówiła w gwarze poznańskiej. Zapoznaliśmy się z historią browaru, procesem warzenia piwa i z ciekawostkami związanymi z piwem. Potem zostaliśmy zaproszeni do firmowego pubu na piwny poczęstunek. W piątek była wycieczka szlakiem architektury przemysłowej Lubonia. Po szlaku oprowadzała nas dr Izabella Szczepaniak. Podczas spaceru zwiedziliśmy budynek dawnej szkoły elementarnej z 1904 r., położony u zbiegu ulic Armii Poznań i Dąbrowskiego; ceglany budynek dworca kolejowego stacji „Luboń”; secesyjny zespół budynków fabryki przetworów ziemniaczanych Koehmanna z dawną willą dyrektora; zespół budynków dawnej fabryki drożdży Sinerów o architekturze nawiązującej do sakralnego gotyku; domy mieszkalne dawnej fabryki chemicznej i pomnik Siewcy Marcina Rożka w Parku Siewcy oraz zespół budynków fabryki chemicznej Milchów ze słynną Halą Hansa Poelziga. Zadowoleni studenci stwierdzili, że „tak wielu atrakcji i wrażeń można doświadczyć tylko na półkoloniach”. Dziękujemy p. Reginie Górniaczyk za zorganizowanie turnusu i opiekę podczas wycieczek.

Maria Błaszczak

LUTW – Zimowe półkolonie… przed pomnikiem Siewcy w Luboniu fot. Jan Błaszczak
LUTW – Zimowe półkolonie… przed pomnikiem ofiar wybuchu fot. Jan Błaszczak
LUTW – Zimowe półkolonie… w Browarze Lech fot. Maria Błaszczak

lutw-zimowe-polkolonie-przed-pomnikiem-siewcy-w-luboniu-jb

lutw-zimowe-polkolonie-w-browarze-lech-mb-1

lutw-zimowe-polkolonie-przed-pomnikiem-ofiar-wybuchu-jb