Zakończenie roku akademickiego LUTW

W piątek 22 czerwca w auli na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM na Morasku odbyło się zakończenie VII już roku akademickiego Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku.

Słuchacze Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki 2017/2018. Uroczystość odbyła się w auli na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu na Morasku. Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni słuchacze oraz Zarząd Stowarzyszenia ULTW z prezesem p. Zbigniewem Jankowskim. Obecni również byli: kanclerz Uniwersytetu – burmistrz Miasta Luboń p. Małgorzata Machalska; Rada Programowa z jej przewodniczącym dr. Mikołajem Tomaszykiem; prof. dr hab. Elżbieta Lesiewicz z UAM oraz prowadzący zajęcia fakultatywne. Uroczystość poprzedziła projekcja filmu Piotra Kusego pt. „Parada Seniorów” o udziale słuchaczy ULTW w IV. Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów „Dojrzali Wspaniali” zorganizowanej przez fundację ZACZYN w 2017 roku w Warszawie. Relacja z tej radosnej i pełnej entuzjazmu imprezy była interesująca i wszystkim zebranym bardzo się spodobała. Potem w programie uroczystości był wykład plenarny o Życiu i działalności Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wygłoszony przez prof. Elżbietę Lesiewicz w niezwykle interesujący sposób. Wykład zawierał wiele szczegółów z życia tych wybitnych mężów stanu, ich zasługi i rolę, jaką odegrali w walce o niepodległą Polskę. Starościna Roku Maria Nowakowska podziękowała słuchaczom za udział w zajęciach, wykładach, wycieczkach oraz innych wspólnych imprezach integracyjnych, a wykładowcom i prowadzącym zającia za pracę i poświęcony czas na rzecz studenckiej społeczności. Uniwersytet w naszym mieście powstał w 2011 roku i cieszy się coraz większą popularnością. Aktywizacja seniorów poprzez naukę, wspólne spędzanie czasu i integrację zyskuje coraz większe zainteresowanie. W roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytet uczęszczało ponad 140 osób. Dr Mikołaj Tomaszyk w swoim wystąpieniu powiedział, że jest to zasługą Zarządu Stowarzyszenia, Rady Programowej oraz prowadzących zajęcia, którzy z wielkim zaangażowaniem pracują na rzecz Uniwersytetu. Działalność Uniwersytetu jest finansowana z wpisowego słuchaczy oraz ze środków zewnętrznych ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Luboń. Pani Burmistrz jest dumna z działalności Uniwersytetu. Podziękowała studentom za udział w zajęciach, a Radzie Programowej i wykładowcom za zaangażowanie i czas poświęcony działalności Uniwersytetu. Słuchacze podziękowali kol. Marii Nowakowskiej – starościnie roku za jej szczególne zaangażowanie w sprawy studentów, pomoc w rozwiązywaniu problemów, czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem zajęć, jej serdeczność, uśmiech i zawsze miłe słowa. Na zakończenie uroczystości słuchacze otrzymali okolicznościowe dyplomy, będące zwieńczeniem ich edukacyjnej aktywności w wykładach i zajęciach oraz upominki książkowe ze Starostwa Powiatowego, które wręczyli: Małgorzata Machalska, Zbigniew Jankowski i Maria Nowakowska. Potem było wspólne świętowanie przy kawie i pysznym cieście. Tradycyjnie zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie. Studenci rozpoczną teraz trzymiesięczne zasłużone wakacje. Do zobaczenia w październiku.

Maria i Jan Błaszczakowie

LUTW – Zakończenie… uczestnicy zakończenia roku fot. Piotr Kusy(1)
LUTW – Zakończenie… uczestnicy zakończenia roku fot. Piotr Kusy(2)
LUTW – Zakończenie… uczestnicy zakończenia roku fot. Piotr Kusy(3)
LUTW – Zakończenie… uczestnicy zakończenia roku fot. Jan Błaszczak

lutw-zakonczenie-uczestnicy-zakonczenia-roku-pk-1

lutw-zakonczenie-uczestnicy-zakonczenia-roku-pk-2

lutw-zakonczenie-uczestnicy-zakonczenia-roku-jb-3

lutw-zakonczenie-uczestnicy-zakonczenia-roku-pk-4

lutw-zakonczenie-uczestnicy-zakonczenia-roku-pk-3

lutw-zakonczenie-uczestnicy-zakonczenia-roku-jb-2

lutw-zakonczenie-uczestnicy-zakonczenia-roku-jb

lutw-zakonczenie-uczestnicy-zakonczenia-roku-jb-1