Zajęcia stacjonarne w semestrze letnim wznowione:)

Wykładem dr Dariusza Dymka z WNPiD UAM oraz dyrektora WZKiB WUW rozpoczęliśmy zajęcia stacjonarne w semestrze letnim. Sześcioro nowych studentów ULTW odebrało z rąk Burmistrz Małgorzaty Machalskiej nowe indeksy. Przewodniczący Rady Programowej oraz Prezes Stowarzyszenia ULTW przedstawili plan zajęć i tematykę wykładów ogólnych. Plan zajęć jest dostępny na stronie ULTW pod tym linkiem: https://ultw.pl/plan-zajec-wiosna-2022/.

Wydrukowane egzemplarze planu zajęć są dostępne w Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu na os. Lubonianka.

 

Zapraszamy!