Z pamiętnika Powstańca Wielkopolskiego

13 lutego w Bibliotece Miejskiej w Luboniu odbyły się zajęcia sekcji biblioteczno-literackiej, które samodzielnie przygotowała grupa członków tej sekcji, by uczcić w ten sposób 100-tną rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Zajęcia prowadziła słuchaczka ULTW Małgorzata Kozaryn. Na wstępie przedstawiła kim był powstaniec, który w swoim pamiętniku dość dokładnie opisał przebieg walki powstańczej z zaborcą pruskim podając daty, miejsca, różne sytuacje strategiczne oraz zdobycze i straty terytorialne. Pochodził z bardzo patriotycznej rodziny i takiegoż otoczenia. W chwili wybuchu powstania miał 20 lat. Wcześniej był wcielony do armii pruskiej walcząc na frontach I wojny światowej. Gdy doszły do niego słuchy, że lud pod zaborem pruskim przygotowuje się do wyzwolenia Wielkopolski, decyduje się na desperacki czyn – przestrzeliwuje sobie kciuk prawej ręki. Zwolniony do domu na leczenie, dezerteruje z wojska pruskiego i przystępuje do powstańców.

Szczegóły opisane w pamiętniku odczytała koleżanka Sabina Filipowicz. Podjęła się trudnego zadania, gdyż odczyt wymagał 40 minutowego odtwarzania przekazu. Opis wydarzeń zbiorowych został pokazany w sposób wizualny. Do nich należy: przysięga osób przystępujących do powstania oraz patriotyczna odezwa ks. Skrzydlewskiego do młodzieży powstańczej.

Na zakończenie zajęć prowadząca zwróciła się do słuchaczy z propozycją, aby osoby posiadające wspomnienia z okresu powstania wielkopolskiego opisały je i dostarczyły do biblioteki.

Podsumowując dzisiejsze zajęcia uważam, że gromkie brawa że temat był interesujący, a wykonawcy zasłużyli sobie na uznanie. Szczególnie rola lektorki (bardzo trudna) była dziękowana na stojąco.

Wykonawcy:
ojciec – Ryszard Lekki
autor pamiętnika – Lucjan Kuźniar
brat – Bożena Izymczak
ziemianin – Zofia Owczarczak
matka – Anna Hulak
ksiądz – Zdzisław Rejer
lektorka – Sabina Filipowicz
tekst dostarczyła – Lucyna Gawrońska
całość zajęć prowadziła – Małgorzata Kozaryn

Słuchaczka ULTW LMG

52384600_288139281866916_3239239410947981312_n

52901600_328356991132288_3460426988286640128_n

53088214_2239323116325361_4725129414818398208_n