Wykład z okazji obchodów Roku Powstania Wielkopolskiego

7 marca w Bibliotece Miejskiej odbyło się kolejne spotkanie sekcji bibliotecznej. Pan dr Mikołaj Klorek reprezentował Centrum Historyczne Huzar. Na wstępie zauważył, że nasze spotkanie przebiegać będzie na wzór konwersatorium historycznego. Nadmienił również, że w wykładzie przedstawi nie tylko ścisłe tematy podręcznikowe, bo takowe są znane, ale skupi się na okolicznościach związanych z Powstaniem wielkopolskim. W bardzo zrozumiały sposób Pan Klorek opowiedział nam o wstępnych i późniejszych przygotowaniach do powstania na tle toczącej się I wojny światowej między zaborcami Polski. Przedstawił kontakty Polaków z Wielkopolski i śląska wcielonych w walki wojenne armii zaborców, o dezercjach tych żołnierzy , przystępowaniu i zasilaniu tworzących się ognisk powstańczych. Dowiedzieliśmy się jak działo się w samym Poznaniu i poszczególnych powiatach, w jaki sposób zdobywano broń i amunicję. Opowiedział o wielkim zrywie patriotycznym i ludziach budzących ten zryw oraz o ich działalności społeczno-politycznej.

Pragnę wspomnieć, że osobiście historia nie jest mi obca, ale w tak oryginalnym wykładzie dawno nie uczestniczyłam. Ogół słuchaczy obecny na prelekcji prosił Pana Klorka o powtórne przybycie z wykładem historycznym na zajęcia sekcji bibliotecznej LUTW. Jesteśmy wdzięczni za wspaniałe przekazanie szerokiej wiedzy w przystępny sposób w miłej atmosferze.

Słuchaczka LUTW – LMGwyklad-ultw-7-03-768x514