Wycieczka ULTW Szlakiem Powstania Wielkopolskiego

W czwartek 26 kwietnia, słuchacze ULTW odbyli wycieczkę Szlakiem Powstania Wielkopolskiego, aby uczcić przypadającą w tym roku 100 rocznicę tego wydarzenia oraz kultywować pamięć i tradycję Powstania Wielkopolskiego.

Powstanie Wielkopolskie upamiętniają: pomniki, groby powstańców i tablice, które są dowodami naszej pamięci o wydarzeniach tego zwycięskiego zrywu niepodległościowego z przełomu 1918/1919 roku. Program wycieczki obejmował odwiedzenie miejsc z nim związanych na odcinku południowej Wielkopolski. Trasa wiodła przez: Luboń – Mieszków –Jarocin – Gołuchów – Russów –Kalisz. Podczas jazdy autokarem, prezes Stowarzyszenia Zbigniew Jankowski zapoznał uczestników z historią powstania. Szlak rozpoczęliśmy od pomnika upamiętniającego pierwszego naczelnego dowódcę powstania, generała brygady Stanisława Taczaka. Spiżowy pomnik stoi pośrodku Rynku w Mieszkowie, blisko domu, w którym urodził się generał. Przedstawia on postać generała naturalnej wysokości w mundurze powstańczym. Na cokole z czarnego kamienia umieszczono najważniejsze fakty z życia generała. W dowód naszej pamięci zapaliliśmy znicz, a po chwili zadumy i refleksji, zrobiliśmy sobie przy pomniku pamiątkowe zdjęcie.

W Jarocinie, na ogrodzeniu kościoła p.w. św. Marcina znajduje się Tablica upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie. Tablicę odsłonięto w maju 1923 roku staraniem Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego, które powstało tutaj w 1922 roku dla kultywowania pamięci o powstańcach. Tablica, wykonana z piaskowca, zawiera napis: Poległym bohaterom Pułku Powstańców Jarocińskich, a pod nim nazwiska 13 powstańców z ziemi jarocińskiej z datami ich śmierci, poległych w styczniu i lutym 1919 roku. Na tablicy znajduje się wizerunek orła w koronie i krzyż powstańczy otoczony liśćmi dębu i palm. Oddział jarociński odegrał ważną rolę w powstaniu. Liczył ok. 600 żołnierzy i uczestniczył w bitwach na wszystkich frontach powstania. Tablicę, po renowacji w 2013 roku, ponownie odsłonięto w 95 rocznicę wybuchu powstania. W Gołuchowie zwiedziliśmy Muzeum Zamek – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu wraz z rozległym angielskim parkiem i Pokazową Zagrodą Zwierząt ze słynnymi żubrami i konikami polskimi. Historia zamku położnego nad rzeczką Trzemną liczy ponad 400 lat. Pierwotnie miał on charakter budowli obronnej, obecnie jest w stylu francuskiego renesansu. Jego zewnętrzna bryła ozdobiona 4 narożnymi wieżyczkami architekturą do złudzenia przypomina bajeczne zamki znad Loary. Był wzniesiony w XVI w. dla Rafała Leszczyńskiego. W XIX wieku został gruntownie przebudowany przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską, która urządziła w nim pierwsze w Polsce prywatne muzeum. W zamkowych wnętrzach podziwialiśmy ozdobne kominki, gobeliny, obrazy malarzy europejskich, zabytkowe meble i niezwykle cenną kolekcję waz greckich. W parku zachwycił nas ogromny pomnikowy buk z burzą czerwonych liści, rosnący przy wejściu do zamku. Na trasie naszej wycieczki znalazł się także Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, będący Oddziałem Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Jest on położony w parku, który o tej porze roku tonie w żółci kwitnących mleczy. W Russowie urodziła się, spędziła dzieciństwo i młodość powieściopisarka Maria Dąbrowska. Właściciele majątku przebywali we Francji, a zarządzał nim ojciec pisarki Józef Szumski. Zobaczyliśmy jak wyglądał pokój pisarki, salon, pokój ojca, kuchnia dworska i sypialnia z epoki. Russów pisarka opisała m. in. w powieści„Noce i dnie”. Duże zainteresowanie wzbudziły kostiumy filmowe Barbary i Bogumiła. Potem zawitaliśmy w Kaliszu, uważanym za najstarsze miasto w Polsce. Kalisza Powstanie Wielkopolskie nie objęło, gdyż miasto to znajdowało się poza granicami władz pruskich, ale jego mieszkańcy od początku je wspierali. Walczyli w nim ochotnicy z kaliskiego I Batalionu Pogranicznego. Po obiedzie, udaliśmy się do kaliskiego ratusza, stojącego na środku Głównego Rynku. Budynek ratusza ma 4 kondygnacje i został wzniesiony w latach 1920 -27. Tutaj czekał na nas komendant Kaliskiej Straży Miejskiej, który opowiedział o jej powstaniu, zadaniach i obowiązkach. Szerokimi schodami wchodziliśmy na poszczególne piętra budynku, aby w końcu dotrzeć do wejścia na wieżę ratuszową z tarasem widokowym. Trudy wspinaczki zostały wynagrodzone, bowiem z wieży roztacza się wspaniała panorama miasta. W wieży znajduje się zegar z napisem informującym o jego fundatorach z 1925 roku. Jego stary mechanizm działa niezawodnie do dziś. Z Kalisza udaliśmy się w drogę powrotną do Lubonia. Wycieczkę zorganizowano dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Luboń.

Maria Błaszczak

LUTW – Wycieczka Szlakiem Powstania…   Uczestnicy wycieczki przy pomniku Gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie   fot. Maria Błaszczak

wycieczka-szlakiem-powstania-uczestnicy-wycieczki-przy-pomniku-gen-stanislawa-taczaka-w-mieszkowie-mb