Warto być wytrwałym

Nasza koleżanka z sekcji biblioteczno-literackiej LUTW Małgorzata Okulicz-Kozaryn jako emerytowana nauczycielka była przez kilka lat przewodniczącą sekcji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego. W okresie współpracy obserwowałam, z jakim szacunkiem obdarzała starszych od nas zasłużonych nauczycieli. Wielki sentyment i sympatię miała szczególnie do tych, którzy w czasie okupacji niemieckiej w latach 1940-1945 potajemnie uczyli polskie dzieci z pełną świadomością, że za ten czyn  grozi im śmierć.

Na terenie Lubonia mieszkało sześciu takich nauczycieli, zwanych nauczycielami tajnego nauczania. Niestety, żaden z nich już nie żyje. Aby zachować pamięć o tych dzielnych ludziach, koleżanka Małgorzata przez około dziesięć lat zabiegała o to, aby w naszym mieście w godny sposób ich uhonorować. Przy zmianie imienia jednej ze szkół zaproponowała, aby patronowali jej Nauczyciele Tajnego Nauczania.

Niestety, propozycja nie została zaakceptowana. Podobnie odrzucono pomysł nadania nazwy Nauczycieli Tajnego Nauczania jednej z ulic miasta Luboń. Kolejne inicjatywy również nie spotkały się ze zrozumieniem. Jednak pani Małgosia była niestrudzona.

Wreszcie, stało się. 21 października 2019 r. w zewnętrzną ścianę Szkoły Podstawowej nr 2 została wmontowana pamiątkowa tablica o treści: „Nauczycielom Tajnego Nauczania” – Luboń, 2019.

Jestem ogromnie wdzięczna koleżance Małgorzacie za to, że mimo problemów zdrowotnych, zaangażowała się w opracowanie biogramów, w poszukiwanie zdjęć oraz w przygotowanie tekstu do wydawnictwa „Nauczyciele Tajnej Organizacji Nauczycielskiej związani z Luboniem”.

Małgosiu, dziękuję Ci!

Pragnę jeszcze wspomnieć, że pani Małgorzata Okulicz-Kozaryn również aktywnie uczestniczy w sekcji literackiej LUTW, o czym jej członkowie doskonale wiedzą.

L.M.G.
Słuchaczka LUTW