Warsztaty plastyczne w Rogalinku

W sobotę 17 marca słuchacze Sekcji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej ULTW udali się do Rogalinka na warsztaty plastyczne w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dębów Rogalińskich.

Rankiem wyruszyliśmy autokarem z Placu Edmunda Bojanowskiego w Luboniu i poprzez Łęczycę i Puszczykowo dotarliśmy do Rogalinka, gdzie oczekiwała na nas Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich, artysta plastyk Lucyna Smok, prowadząca Pracownię Artystyczną. Pani Lucyna zapoznała nas z historią Rogalinka, który w zeszłym roku obchodził 770 rocznicę powstania. Przy kawie, herbacie i ciastkach zdobiliśmy różnymi technikami specjalnie przygotowane wydmuszki jajek kaczych i gęsich. Malowaliśmy je w różne wzory kolorowymi farbami oraz oklejaliśmy barwnymi wycinankami z serwetek. Pod bacznym okiem pani Lucyny powstawały pięknie zdobione „arcydzieła”. Było dużo śmiechu i zabawy. Następnie obejrzeliśmy drewniany kościół z przełomu XVII i XVIII w. pod wezwaniem św. Michała Archanioła i Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. Kolorowe pisanki ozdobią stoły wielkanocne w naszych domach. Dziękujemy pani Lucynie za miłe przyjęcie i przygotowanie warsztatów plastycznych.

Maria i Jan Błaszczakowie

lutw-warsztaty-plastyczne-uczestnicy-podczas-warsztatow-plastycznych-w-pracowni-jb

LUTW – Warsztaty plastyczne …   uczestnicy podczas warsztatów plastycznych w Pracowni   fot. Jan Błaszczak

lutw-warsztaty-plastyczne-uczestnicy-przed-kosciolem-w-rogalinku-jb

LUTW – Warsztaty plastyczne…   uczestnicy przed kościołem w Rogalinku   fot. Jan Błaszczak

lutw-warsztaty-plastyczne-logo-wycieczki-jb

LUTW – Warsztaty plastyczne …   logo wycieczki   fot. Jan Błaszczak