W świątecznym tygodniu w ULTW – zapraszamy

Poniedziałek

godz.10:00 – Spacer rowerowy. Zbiórka Wojska Polskiego/Żabikowska

godz.11:00-13:00 pomóc w rozliczeniu PIT w COP

godz.15:00 Maria i Jan przyjmują wpłaty na wycieczkę do Biedruska COP

Wtorek

 

godz. 9:00 nordic walking – spotkanie przy ul. Lesniej 14

godz.14;00 próba kabaretu.Zapraszamy chętnych

Środa

 

godz. 9:00 trener senioralny w LOSiR

godz.15-17:00 pomóc w rozliczeniu PIT

14.04-20.04.2022 – przerwa świąteczna