V Ogólnopolska Konferencja pt. „Polityka społeczna i ekonomiczna w XXI wieku. Bezpieczeństwo w trójwymiarze” – WNPID UAM – 05-06.06.2023 r

ULTW zaprasza do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Polityka społeczna i ekonomiczna w XXI wieku. Bezpieczeństwo w trójwymiarze” która odbędzie się w dniach 05-06.06.2023 r. Konferencja jest elementem corocznego wydarzenia, podczas którego spoglądamy na problemy społeczne z trzech perspektyw. Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników badań naukowych z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej. Drugi wymiar poświęcony będzie działaniom podejmowanym w tym zakresie przez władze, zaś trzeci wymiar stanowić będzie prezentację działań NGOsów. Tegoroczna Konferencja, odbywająca się w wyjątkowym czasie wojny i kryzysu gospodarczego, poświęcona będzie bezpieczeństwu Polaków w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Szczegóły organizacyjne u p. Starościny lub u p. Mikołaja.