TYTUŁ SIEWCA ROKU 2022 dla ULTW. Dziękujemy!

„Cieszę się, że w naszym mieście jest wiele aktywnych osób, które z wielkim zaangażowaniem podejmują różne inicjatywy. Widać ich na niemal każdej płaszczyźnie: sportowej, kulturalnej czy społecznej, a ja mam to szczęście codziennie z nimi współpracować. To właśnie dzięki nim, Miasto rozwija się, a my – mieszkańcy kształtujemy tożsamość społeczną. Gdy utożsamiam się z Luboniem, zależy mi na tym miejscu, aby było spokojne, czyste, aby stawało się piękniejsze, aby relacje między ludźmi były dobre. Skoro mi zależy, to robię coś w tym kierunku. Takich osób, którym zależy, jest w Luboniu wiele…” – powiedziała Burmistrz Małgorzata Machalska. Nagrodę z rąk ubiegłorocznych laureatów nagrody odebrał Prezes Stowarzyszenia ULTW p. Zbigniew Jankowski oraz zaproszeni na scenę reprezentanci studentek i studentów ULTW. Słowa podziękowań na ręce Burmistrz Miasta i Przewodniczącej Rady Miejskiej, złożył prof. dr hab. Mikołaj Tomaszyk oraz Starościna ULTW p. Maria Nowakowska. Statuetka Siewcy Roku rozpoczyna wędrówkę po domach studentek i studentów ULTW.

Zdjęcia: Paweł Wolniewicz, Więcej przeczytasz: Siewca Roku 2022 – Gazeta Lubońska – portal mieszkańców Lubonia (gazeta-lubon.pl)