Szlakiem zabytków hydrotechniki – 20 lipca 2021 r. zwiedziliśmy Bydgoszcz

20 lipca 2021 r. zwiedziliśmy Bydgoszcz, miasto zwane wodną stolicą Polski. W okolicy Bydgoszczy królowa naszych rzek Wisła łączy się z rzeką Brdą, a od XVIII wieku przez Kanał Bydgoski z Notecią, Odrą i Europą Zachodnią. Brda, Wisła i kanał Bydgoski tworzą Bydgoski Węzeł Wodny, który dzisiaj nie ma znaczenia gospodarczego, ale posiada ciekawe urządzenia hydrotechniczne: śluzy umożliwiające przepływanie statków między zbiornikami o różnych poziomach oraz jazy służące do spiętrzania wody w zbiorniku. /Poniżej skrót relacji z wycieczki/

****

Po przyjeździe do Bydgoszczy, jadąc na spotkanie z przewodnikiem, z okien autokaru zobaczyliśmy konny pomnik króla Kazimierza Wielkiego, trzymającego berło i  zwój papieru – akt lokacyjny miastaDokument lokacyjny król wydał Bydgoszczy w 1346 roku. Zawierał on m.in. prawo prowadzenia handlu spławnego nadane mieszkańcom. Z przewodnikiem spotkaliśmy się przed Bazyliką Mniejszą św. Wincentego a´ Paulo. Jest to największa świątynia w Bydgoszczy, a zarazem  jedna z największych w Polsce. Bazylika jest  zwieńczona  ogromną żelbetonową kopułą o średnicy 40 m, a  zaprojektował ją polski architekt Adam Ballenstaedt na wzór rzymskiego Panteonu.  Po zwiedzeniu bazyliki udaliśmy się na plac Starego Rynku. Został  on wytyczony w momencie nadania lokacji miasta przez Kazimierza Wielkiego i przetrwał w tym miejscu do dnia dzisiejszego. Przez wieki zmieniała się jego zabudowa, a  obecna  pochodzi z XIX wieku. Na płycie rynku w 2019 roku wytyczono przebieg 18. Południka  i zarys dawnego ratusza oraz zegar z czasem bydgoskim, który jest o 12 minut wcześniejszy od czasu środkowoeuropejskiego.  Przewodnik poinformował nas, że w kamienicy pod numerem 15 kilka razy dziennie otwiera się okno, w którym w oparach dymu ukazuje się postać zanosząca się przeraźliwym śmiechem. Jest to  Mistrz Twardowski, który według legendy, mieszkał w sąsiedniej kamienicy podczas pobytu w Bydgoszczy w 1560 roku. Wpatrywaliśmy się w to okno, aby zobaczyć mistrza. Niestety, naszej grupie postać Twardowskiego nie ukazała się. 

****

Wycieczka odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Maria i Jan Błaszczak 

Foto Zbigniew Jankowski