Styczniowy wykład ogólny pt. Współczesne mity miejskie – instrukcja obsługi – 11.01.2024 godz. 17:00 SP nr 6

O współczesnych mitach miejskich opowiem nam dr Małgorzata Kołodziejczak. Pani Doktor jest pracowniczką naukową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na WNPiD UAM oraz prowadzi zajęcia na WT UAM. Politolożka, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (specjalność: stosunki międzynarodowe i samorząd terytorialny). Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskała na podstawie pracy „Podmiotowość polityczna w teoriach politologicznych”. Do 2002 roku adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki WNPiD. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu teorii polityki, metodologii badań politologicznych, socjologii polityki oraz antropologii polityki.

 

Wykład odbędzie się 11.01.2024 roku o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Edmunda Bojanowskiego na żabikowskim rynku.