Starość to nie problem, tylko nowe wyzwania

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami seniorów z terenu Wielkopolski.  O niektórych aspektach  polityki senioralnej, o budowaniu wizerunku osób starszych, o działaniach Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i założeniach pracy zespołu ekspertów ds. polityki senioralnej uczestników  zaznajomili :
– Wojciech Zarzycki -p.o. Dyrektor  ROPS w Poznaniu
– Hanna Mamzer -dr.hab.Prof.UAM w Poznaniu
– Aleksandra Kowalska-przewodnicząca Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
– Radosław Dukat -ROPS
Obecna na spotkaniu była również Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu  Województwa Wielkopolskiego. W każdej wypowiedzi płynęła troska i starania na rzecz osób starszych. Aby realizacja  potrzeb senioralnych w  różnych aspektach ich codziennego życia była najlepsza, potrzebna  jest dobra wiedza i wymiana  o możliwościach i sposobach ich spełniania.

A właśnie reprezentanci  seniorów z powiatów Województwa Wielkopolskiego są źródłem wiedzy  o potrzebach w najbliższym środowisku.
A przed wszystkimi : członkami rodzin , samorządowcami i samymi seniorami, upływający  czas  stawia  wiele wyzwań: realizacja planów przy dobrym zdrowiu i aktywności, poznawanie i rozwijanie talentów… Ważne jest również zadanie rozszerzania aktywności mniej czynnych
seniorów,  aby  nam wszystkim się chciało chcieć.

Irena Skrzypczak

dsc05782

dsc05787