„Sprawy i sprawki w poezji”

11 kwietnia podstawę wykładu sekcji bibliotecznej stanowiła książka pt. „Jutrosińskie sprawy i sprawki”, której autorów gościliśmy podczas spotkania: Pana Włodzimierza Gawrońskiego oraz Panią Krystynę Konieczną. Autor omawianej poezji jest naszym słuchaczom znany z wcześniejszych spotkań autorskich i naukowych. Natomiast współautorka, która zilustrowała książkę jest Pani Krystyna Konieczna, która na zaproszenie sekcji bibliotecznej, przyjechała na wykład z oddalonego o prawie 100 km Jutrosina. Pani Krystyna od wielu lat jest dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz naczelnym redaktorem regionalnego kwartalnika „Wiadomości Jutrosińskie”. W środowisku miejsko-gminnym jest znaną osobą, jako pełna nowatorskich pomysłów i inicjatyw kulturalnych, szczególnie w dziedzinie obyczajowo-historyczno-społecznych oraz projektantka opracowań graficznych i ilustracji.

Treść omawianej książki dzieli się na kilka podtekstów zawierających prozę życia codziennego, czyli rymowanki i wierszyki z życia wzięte autentyki. Podział części:
I Wędrówki po Jutrosinie i okolicy
II Nasze życie, czyli dzień jak codzień
III Eko na lekko – ekologia i relaks
IV Stare dzieje i współczesność

Tym razem zajęcia przebiegały w nieco innej formie, bowiem część członków sekcji włączyła się do współuczestniczenia w ich przebiegu. Wybrane wiersze zgodnie z tematyką i możliwościami głosowymi recytowało 5 osób, a Pani Krystyna jako rodowita jutrosinianka omawiała i wyjaśniała treści i miejsca ich powstania. Było to możliwe, ponieważ każdy wiersz posiadał ilustrację fotograficzną wyświetlaną na ekranie. Łączenie pięknej recytacji z ilustracją dawało wspaniały efekt w przyswajaniu treści. Słuchacze uczestniczyli w zajęciach wyrażali swoje odczucia bardzo entuzjastycznie. Jako słuchaczka spotkania, na postawie własnych odczuć i reakcji ogóły myślę, że taki sposób prowadzenia zajęć uatrakcyjnia jego przebieg.

Tak od bardzo serdecznie dziękuję prelegentom, a także recytatorom – naszym koleżankom: Elżbiecie Stefaniak, Sabinie Filipowicz, Zosi Owczarczak, Ani Hulak i koledze Włodkowi Sroczyńskiemu, a ogółowi za wspaniałą atmosferę. Każdy z uczestników otrzymał książkę „Jutrosińskie sprawy i sprawki”.

Na zakończenie koleżanka Ela Stefaniak podziękowała autorom omawianej poezji za możliwość uczestniczenia w tak wspaniałym spotkaniu. Odczytano też przesłane w korespondencji prywatnej podziękowanie od poety cieszyńskiego, pana Andrzeja Macury, który dziękował za miły pobyt w ubiegłym roku załączając podziękowania dla wszystkich uczestników spotkania oraz pani Dyrektor.

Słuchaczka LUTW – LMG

sprawy-i-sprawki-4-1024x768

sprawy-i-sprawki-19-1024x768

sprawy-i-sprawki-27-1024x768