Spotkanie słuchaczy ULTW w SP 3 – wspomnień czar

W piątek 15 kwietnia w Szkole podstawowej nr 3 w Luboniu miał miejsce program poświecony twórczości Agnieszki Osieckiej i Przyjaciół po Piórze „Czy słaba płeć to słaba płeć?” zaprezentowany przez uczniów szkoły dla słuchaczy Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku. Hol szkoły wypełniony po brzegi słuchaczami ULTW i zaproszonymi gośćmi oraz rodzicami występujących uczniów. Na scenie pojawiają się młodzi aktorzy w strojach dostosowanych do wykonywanych utworów. Wystąpili: Bianka Urban, Kamil Gierach – „Ewa” ; Hanna Bednarska – „U krawcowej”; Anna Sarnowska – „U fryzjera”; Wojciech Rembalski, Maciej Duszyński – „Damska torebka”, Alicja Filip Mikołaj Korzeniowski – „mój pierwszy bal”; Lilla Skórska, Kinga Tonder – „Damą być”; Julia Nowik – „Kiedyś byłam stara”; Kornelia Pawlicka, Paulina Rogalka – „Uciekaj, skoro świt”; Joanna Duszyńska, Zofia Biderman – „Mówiłam żartem”; Karolina Kawka, Kinga Tonder – Małgośka”; Wojciech Waliczak – „Piosenka dla Mamy”; Filip Lesiuk, Wiktor Wiza – „Moja mama jest przy forsie”; Maciej i Piotr Michalscy – „Piosenka o okularnikach”; Igor Kaszkowiak – „Dziewczyna-pirat”; Hanna Bednarska, Aleksander Koprowski – „Jestem szlic zna, higieniczna”; Aleksander Koprowski – „One, kobiety…” i Tomasz Brauza – „Antyfeminizm kontrolowany”. Scenariusz i dekoracje oraz uczniów przygotowały panie: Hanna Ruszkowska i Marzena Kowalczyk-Kinas. Koncert prowadzili: Tomasz Brauza i Aleksander Koprowski. Na gitarze grał pan Mariusz Wiśniewski. Po wspaniałych występach młodych artystów, nagrodzonych licznymi owacjami przez zgromadzoną publiczność oraz torbami słodyczy przez Zbigniewa Jankowskiego i Marię Nowakowską, przy cieście upieczonym przez nauczycieli z SP3 i stole udekorowanym przez panią Renatę Dura a przygotowanym przez panie: Joannę Konieczną, Hannę Szymankiewicz i Karolinę Konieczną miło spędziliśmy czas przy kawie i herbacie. Słuchacze ULTW dziękują Pani Dyrektor Grażynie Leciej i całemu gronu pedagogicznemu za wspaniałe przygotowanie imprezy dla seniorów.

Maria i Jan Błaszczakowie

LUTW – Spotkanie… Uczniowie – młodzi aktorzy występujący w spektaklu wraz z nauczycielami przygotowującymi spektakl - JB

LUTW – Spotkanie… Uczniowie – młodzi aktorzy występujący w spektaklu wraz z nauczycielami przygotowującymi spektakl fot Jan Błaszczak

LUTW – Spotkanie… Sala podczas koncertu - JB

LUTW – Spotkanie… Sala podczas koncertu fot Jan Błaszczak