,,SPOŁECZEŃSTWO ,TO JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI” (GEORGE H. MEAD) – relacja z marcowego wykładu czwartkowego

Czwartkowy wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku dotyczył poznawania i kształtowania zasad i postaw społeczeństwa obywatelskiego .Żyjemy wszyscy w miastach ,gminach o różnych potencjałach finansowych , ilości mieszkańców , możliwościach gospodarczych i rozwojowych…..
Pani doktor nauk ekonomicznych Dominika Zenka – Podlaszewska ,przedstawiła nam swoją drogę ,która pozwoliła jej realizować swoje plany i marzenia.
A jednym z nich było pobudzenie inicjatyw i działań w najbliższym środowisku , integrację współmieszkańców , by polepszać jakość życia i planować kolejne wspólne prace. Na przykładzie pracy Rady Osiedla Poznań – Strzeszyn , poznaliśmy sposoby działań i ich sukcesy…….
Integracja środowiska , rzetelne poznawanie realnych potrzeb mieszkańców i współdziałanie , to podstawy realizacji planów i marzeń o dobrze funkcjonującym społeczeństwie obywatelskim.
Był również czas na dyskusję i indywidualne rozmowy .

Tekst Irena Skrzypczak
Zdjęcia Piotr Kusy