Rozgrywki sportowe ,aktywność poznawcza i edukacyjna..

To dopiero był dzień!!! Rozgrywki sportowe ,aktywność poznawcza i edukacyjna……. Scenki z lotu ptaka i pogaduszki przy kawce i ciastku , w pobliżu ogniska, to były urokliwe godziny studentów ULTW……(Irena Skrzypczak)