Rok akademicki 2022/2023 zainaugurowany! Relacja z uroczystości

Inauguracja nowego Roku Akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Lubońskim Trzeciego Wieku

Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 03 października w auli Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6 im.  ks. Franciszka Blachnickiego przy pl. E. Bojanowskiego 7a w Luboniu.

 Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia przewodniczącego ULTW mgr Zbigniewa Jankowskiego oraz odśpiewania pieśni „Gaude Mater Polonia” przez luboński chór „Bard”.

– Miniony rok akademicki był dla naszej uczelni wyjątkowo trudny, bo przyszło nam funkcjonować  w okresie popandemicznym,  a z końcem lutego br. jako społeczeństwo musimy mierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi z wojną na Ukrainie. Pomimo trudności i ograniczeń udało się zrealizować  program, a nasi studenci wykazali się dużym zaangażowaniem i determinacją w  prowadzeniu wielu działań pomocowych. Dzisiaj otwieram mury uczelni z wielką radością i nadzieją na lepsze jutro – powiedział.

Przedstawił założenia programowe na bieżący rok oraz harmonogram zajęć na semestr zimowy.  Zaprezentował członków Rady Programowej ULTW, odpowiedzialnych za przygotowanie  ramowego programu zajęć , koordynację wykładów i pozostałych aktywności braci studenckiej oraz zapewnienie wykładowców.  Pracami Rady z powodzeniem kieruje jej przewodniczący prof. dr hab. Mikołaj Tomaszyk, nauczyciel akademicki  Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, który m.in. zapewnia lubońskiej uczelni stałą współpracę  z wykładowcami UAM oraz innych uczelni.

– Powodem do dumy jest to, że nasza uczelnia jest objęta patronatem naukowym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i patronatem  organizacyjnym przez Burmistrza Miasta Luboń, który pełni funkcję kanclerza uczelni.  Od 2014 roku tę zaszczytną funkcję sprawuje Burmistrz Małgorzata Machalska. Uniwersytet rozpoczyna 12 rok działalności i ma się dobrze. Ma szeroką i bardzo ciekawą ofertę zajęć. Cieszy się dużym zainteresowaniem, stale się rozrasta i obecnie liczy ponad 200 osób  – mówił.

Potem odbyła się immatrykulacja, czyli przyjęcie w poczet społeczności akademickiej nowych słuchaczy. Nie zabrakło wystąpienia przedstawicielki samorządu studentów – starościny  kol. Marii Nowakowskiej. Starościna apelowała do studentów, aby korzystali z różnych form aktywności ruchowej i szerokiego wachlarza zajęć przygotowanych przez Radę Programową oraz wzajemnie szanowali się i kochali. Z pewnością zapewni im to lepsze zdrowie i dobre samopoczucie. Powiedziała, że oferta programowa ULTW jest bardzo bogata i zróżnicowana i każdy powinien  znaleźć w niej coś dla siebie.

Wykład inauguracyjny pt. „Polityka Senioralna Miasta Luboń na lata 2022- 2025” wygłosiła Burmistrza Pani Małgorzata Machalska.  Przedstawiła główne założenia Programu polityki senioralnej, uchwalonego w listopadzie 2021 roku. Program uwzględnia potrzeby osób starszych i wskazuje działania kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Przedstawiła różne formy wsparcia realizowane w ramach pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  tj. pomoc finansowa, świadczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze, pomoc psychologiczna i specjalistyczne wsparcie, programy „Opieka 75+”i „Opieka wytchnieniowa”. Program „Lubońska Karta Seniora” uprawnia do zniżek i rabatów udzielanych przez jego Partnerów, natomiast  program „Złota Rączka dla Seniora” uprawnia do bezpłatnych usług naprawczych.   W naszym mieście działa ok. 50 stowarzyszeń i fundacji realizujących własne programy wsparcia seniorów. Taką organizacja jest np.  Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku, który zrzesza  największą liczbę seniorów.  Podstawowym zadaniem tej organizacji  jest  przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja społeczna seniorów. Zaprasza wszystkich, oferując bogatą ofertę zajęć. Potrzeby osób starszych w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji  z powodzeniem realizuje: Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska i Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Centrum Organizacji Pozarządowych. Na zakończenie uroczystości chór „Bard” wykonał  radosny hymn studencki „Gaudeamus igitur” (po polsku: „Radujmy się więc”).  Następnie zaproszono wszystkich na koncert  znanego aktora musicalowego i filmowego Dariusza Kordka zatytułowany „Muzyczna podróż Dariusza Kordka”. Usłyszeliśmy m.in. piosenki z 20. lecia międzywojennego,  „A ja nie” z musicalu „Metro”, „Mój przyjacielu”, „Czas kiedy jesteś ze mną”, „My Cyganie”. Aktor nawiązał wspaniały kontakt z publicznością, a  zaproszenie do wspólnego śpiewania znanych przebojów zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem.

M. J. Błaszczak