Rewizyta seniorów z Dąbia

W piątek, 26 stycznia, odbyło się spotkanie integracyjno – towarzyskie seniorów z Dąbia nad Nerem, Lubonia i Gminy Komorniki, zorganizowane przez Stowarzyszenie LUTW w Luboniu.

Spotkanie przygotowano pod kątem rewizyty, po pobycie słuchaczy LUTW w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu w ubiegłym roku, zorganizowanym z okazji Dnia Seniora. Głównym inicjatorem i organizatorem odwzajemnienia wizyty był przewodniczący Stowarzyszenia ULTW dr Mikołaj Tomaszyk. Przy organizacji uroczystości pomagali mu Rada Programowa ULTW i jej przewodniczący Pan Zbigniew Jankowski.

Seniorom z Dąbia towarzyszył burmistrz Miasta PanTomasz Ludwicki i skarbnik Pani Anna Lewińska. Pobyt w naszych stronach goście rozpoczęli od wizyty na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na Morasku w Poznaniu, po którym oprowadził ich mgr Marcin Pera. Po obiedzie wysłuchali wykładu na temat „Czym podróżujemy dzisiaj?”, który wygłosił pracownik naukowy WNPiD dr Mikołaj Tomaszyk. Następnie udali się do Łęczycy, gdzie w Domu Kultury „Nad Wirynką” czekali na nich gospodarze – słuchacze ULTW z Lubonia, zaprzyjaźnieni seniorzy z Gminy Komorniki oraz goście powiązani z naszą społecznością, a w wśród nich: burmistrz Miasta Luboń Pani Małgorzata Machalska, dyrektor GOK w Komornikach Pan Antoni Pawlik, przewodniczący Rady Gminy Komorniki Pan Marian Adamski i dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu Pani Regina Górniaczyk. Po przywitaniu uczestników i wystąpieniach przedstawicieli gospodarzy i przybyłych gości rozpoczęły się występy artystyczne. Jedną z atrakcji przygotowaną dla seniorów był występ Pani Reginy Zajączek z Rogalinka. Ta sympatyczna „gaduła” opowiadała zabawne blubry i pierdoły w gwarze poznańskiej. Gwoździem programu był barwny występ kabaretu „Humoreska”, działającego w ramach ULTW pod kierownictwem Barbary Przybylskiej. Organizatorzy spotkania zadbali o poczęstunek i oprawę muzyczną. Przygotowano słodki poczęstunek i napoje. Goście przywieźli również smaczne domowe wypieki, które upiekły Panie z Dąbia. Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej i przyjaznej atmosferze. Seniorzy mieli okazję do rozmów, wspólnej zabawy i tańca. Burmistrz Miasta Luboń wręczyła drobne upominki wszystkim uczestnikom spotkania i zadeklarowała chęć dalszej współpracy mającej na celu integrację seniorów. Deklaracje o współpracy potwierdzili również pozostali przedstawiciele samorządu obecni na spotkaniu. Wszyscy stwierdzili, że integracja seniorów, ich zadowolenie i radość oraz aktywność nie mają limitów wiekowych. Należy kontynuować i pogłębiać działania integrujące środowisko seniorów. Rewizyta zakończyła się w późnych godzinach wieczornych i zapewne trwałaby dłużej, gdyby nie długa droga powrotna gości do domu. Seniorzy czekają na kolejne spotkania.

Maria i Jan Błaszczakowie

LUTW – Rewizyta…   Uczestnicy spotkania w DK Nad Wirynką   fot. Jan Błaszczak

LUTW – Rewizyta…   Przedstawiciele gości i gospodarzy   fot. Jan Błaszczak

lutw-rewizyta-uczestnicy-spotkania-w-dk-nad-wirynka-jb-1

lutw-rewizyta-przedstawiciele-gosci-i-gospodarzy-jb