Rachmistrzowie nie odwiedzają w domach respondentów! Narodowy Spis Powszechny: 10 porad spisowych dla seniorów

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Badanie jest obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców Polski, w tym seniorów, dla których Główny Urząd Statystyczny przygotował listę wskazówek dotyczących bezpiecznego i skutecznego spisania się.

Oto one:

1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez internet, zadzwoń na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt spisowy. 3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu czytaj pytania i odpowiedzi.

4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na kolejną stronę formularza.

5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod twoim adresem.

6. Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. Poinformuj je o tym.

7. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować się już do aplikacji spisowej – twoje dane są już w systemie.

8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9. Jeśli wśród twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez internet (w domu lub punkcie spisowym) albo poprzez infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do ciebie dzwonić w tej sprawie.

Przez internet i telefon, ale nie osobiście

W tym roku podstawową formą udziału w badaniu jest samospis internetowy. Można go dokonać łatwo i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu. Na stronie spis.gov.pl dostępna jest aplikacja zawierająca formularz spisowy, która przeprowadzi respondenta przez całą procedurę. Osobom, które np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie mogą wypełnić go we własnym zakresie, pomóc może członek rodziny.

Inną możliwością udziału w badaniu jest spis za pośrednictwem infolinii: 22 279 99 99, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Z tej opcji mogą skorzystać osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogą spisać się online. Kontakt tą drogą może zainicjować także rachmistrz. Telefonu mogą spodziewać się respondenci, którzy do tej pory nie spisali się przez internet lub nie zakończyli ankiety. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania. Rachmistrzowie telefoniczni będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Z uwagi na pandemię koronawirusa rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Takie przypadki należy zgłaszać na policję. Warto także upewnić się, że nasi bliscy seniorzy mają tego świadomość. Dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS – kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00) lub poprzez formularz na stronie stat.gov.pl – zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.

Spis potrwa do 30 września. Za organizację badania odpowiada GUS, który pyta mieszkańców Polski o to „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa czy stanem mieszkań i budynków. Dane te są później wykorzystywane do opracowań, zestawień czy analiz statystycznych. Dzięki nim podejmowane są ważne decyzje gospodarcze i społeczne, także na poziomie lokalnym.