„Policjant, który mi pomógł”

Rusza X edycja ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Konkurs służy wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2017 roku.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w obszarze

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji można nadsyłać za pomocą elektronicznego  formularza znajdującego się na stronie http://www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą ( „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru
Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl

policjant_plakat-1