Podsumowanie zajęć z języka niemieckiego

Możliwość uczenia się języka niemieckiego istniała od początku  powołania Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to jest od października 2011 roku. W czasie tych czterech lat ilość osób chętnych do nauki zmieniała się. Skupię się, więc na ostatnim rokuimages akademickim 2014/2015. Aktualnie, naukę kończy siedmioosobowa grupa. W tym okresie było ponad 50 godzin lekcyjnych, podzielonych na 2 godzinny tygodzień zajęć, które odbywały się zawsze we wtorki. Lektorką języka niemieckiego od początku jest pani mgr Jolanta Czajka-Łapaj. Według mojej oceny, uczestnicy zajęć po czterech latach nauki świetnie porozumiewaja się między sobą w języku niemieckim, bowiem obserwuje się duże zaangażowanie i wytrwałość. A gdzie tkwi tego przyczyna? Otóż pani lektor bardzo przyjaznie, z dużą umiejętnością metodyczną potrafi nas mobilizować do przyswajania na bieżąco nuki języka. Nawet w zawiłej gramatyce (szczególnie dla mnie) też robimy postępy. Oprócz tego grupa jest zintegrowana i na zasadach koleżeńskich wzajemnie sobie pomagamy. Okazuje się, że przypadkowy dobór osób w grupie pani mgr Jolanta Czajka-Łapaj swoją życzliwością, uśmiechem i wyrozumiałością potrafi nas zjednoczyć, więc odczuwa się w parcy rodzinną atmosferę. My ze swej strony doceniamy jej wkład pracy i jesteśmy ogromnie wdzięczni. Z okazji zbliżającego się zakończenia obecnego roku akademickiego pozwalam sobie wszystkim członkom grupy językowej życzyć wypoczynku po rocznej pracy i wielu wakacyjnych wspomnień. Myślę, że będę wyrazicielką naszej grupy i bardzo serdecznie, z wyrazami wdzięczności i szacunku podziękuję pani mgr Jolancie Czajka-Łapaj za owocną pracę z nami. Na okres wakacji życzę gromadzenia wielu miłych wspomnień.

Uczestniczka zajęć językowych ULTW