Po intensywnym spacerze nordic walking uzupełniamy kalorie w Puszczykowie

Jedną z prężniej działających sekcji ULTW jest sekcja nordic walking. Pasjonaci chodu z kijkami pod wodzą Ireny Skrzypczak i Włodzimierza Sroczyńskiego, dwa razy w tygodniu spotykają się w Luboniu przy ul. Leśnej na wspólne wędrowanie. Jest to czas na ćwiczenie sprawności fizycznej, ale też budowania relacji. to ważne! Dołącz do nas:) Zapraszamy!!