Patriotyczne śpiewanie

11 listopada 1918 roku to data szczególna w historii Polski, ponieważ po 123 latach niewoli odzyskaliśmy upragnioną niepodległość. W bieżącym roku obchodziliśmy 98. rocznicę tego ważnego dla całego narodu wydarzenia. Z tej okazji Biblioteka Miejska zaprosiła słuchaczy Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na spotkanie poświęcone polskiej pieśnie patriotycznej. Zanim „Mazurek Dąbrowskiego” stał się oficjalnym hymnem naszego kraju, życiu Polaków towarzyszyły przez wieki różne pieśni, stanowiące najpiękniejszą formę społecznej manifestacji uczuć. Upamiętniały one różnorodne wydarzenia związane z walką o wolność, mówiły o zachowaniu najcenniejszych wartości i tradycji narodowych, podkreślały jedność i odrębność naszego narodu. Ich autorami byli najczęściej znani poeci i kompozytorzy, ale też żołnierze, powstańcy, dziennikarze, działacze społecznie i ci wszyscy, którzy określani są mianem twórców anonimowych.

Biblioteczne spotkanie rozpoczęło się od prezentacji polskich pieśni patriotycznych powstałych w różnych okresach naszych dziejów. Słowo wiążące na ten temat przygotowała p. Wanda Suleja-Kot. Część druga uroczystości to wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich, znanych doskonale wszystkim Polakom. Uczestnikom spotkania akompaniował na pianinie p. Wojciech Wicenciak.

glowne