Pasje Pani Magdaleny Kozickiej

Pasje Pani Magdaleny Kozickiej absolwentki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Pedagogiki Sztuki.

Artystka uważa, że oprócz codzienności najważniejszą sprawą jest, kiedy można wyzwalać aktywność twórczą. Łatwiej jest przedstawiać indywidualnie swoją wyobraźnię, ale praca w grupie daje możliwość spojrzenia na dzieła każdego w inny sposób (odczytuje po swojemu). Twórczość uzależniona jest od nastroju (trochę obrazując siebie). Obrazem jest też słowo, które definiuje naszą postawę, to psychologia destrukcji widzenia. Także okoliczności wpływają na nasze możliwości twórcze. Swobodne działanie – abstrakcja nie przewiduje zakończenia dzieła, bo w czasem forma pracy nie wyraża zakończenia.

Artystka w życiu zawodowym związana jest ze szkołą. Łatwiej pracuje się w ośrodkach terapii zajęciowych, prowadzenie warsztatów plastycznych  dla dzieci i młodzieży. Trudniej natomiast w szkole, bowiem tam obowiązuje program zajęć – jest więc mniej dowolności, wolności twórczej.

W twórczości własnej Pani Kozickiej istnieje realistyczna konwencja poprzez deformację przedmiotu i postaci w malarstwie. Przez działania twórcze wyzwala się umiejętność w różnych dziedzinach życia i w ten sposób zaspakaja się własne potrzeby. Istnieje sztuka elitarna, utalitarna i powszechna. Na uczelni utworzono dział współpracy artystów ze szkołami co w przyszłości może dać pozytywne efekty.