Niech żyją wakacje! Zakończenie roku akademickiego ULTW w WNPID UAM

Dzięki uprzejmości Dziekana WNPiD UAM prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha mogliśmy zorganizować zakończenie roku akademickiego w komfortowych warunkach auli tego wydziału.

W obecności Kanclerz ULTW Burmistrz Miasta Luboń p. Małgorzaty Machalskiej, Jej zastępczyni p. Doroty Franek, szefa Stowarzyszenia ULTW p. Zbigniewa Jankowskiego, Starościny p. Marii Nowakowskiej oraz członków Rady Programowej wysłuchaliśmy okolicznościowych wystapień i przygotowanych na tę okazję dwóch wykładów.

Pierwszy z nich wygłosiła, łącząc się z nami przez Internet, prof. Svitlana Soroka z Uniwersytetu Mikołajewskiego w Ukrainie. Prof. Soroka przedstawiła zagadnienia związane z drogą Ukrainy do Unii Europejskiej. Wykładowczyni podkreślała spodziewane trudności w dostosowaniu się do zasad unijnych (kryteria akcesyjne), ale wyraziła przekonanie, że proces ten będzie przebiegał z dużym zaangażowaniem elit i społeczeństwa ukraińskiego.

 

 

 

image_50419201

 

Drugi wykład wygłosił prof. dr hab. Jerzy Konieczny, kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM. Profesor przybliżył nam temat dostojeństwa ludzi starszych, interdyscyplinarnych badań nad problemem osób starszych oraz podejmowanych działań dotyczących aktywizacji społecznej. Wykładowca postulował konieczność holistycznego podejścia praktycznego w działaniach władz samorządowych i rządowych.


image_50455041

Po wysłuchaniu ciekawych wykładów Piotr Kusy przygotował super film na temat naszej działalności w mijającym roku akademickim. Miło było powspominać wycieczki, jubileuszowe uroczystości widziane okiem kamery. Z kolei grupa rowerowa z p. Elą Stefaniak na czele, przygotowała prezentację na temat ich nadmorskich wypadów rowerowych. Dziewczyny-rekordzistki wysoko stawiają poprzeczkę w rywalizacji sportowej. Trzymamy kciuki!

image_50444545

 

Wykonawszy pamiątkowe zdjęcie udaliśmy się na integracyjny obiad oraz ciasto drożdżowe i kawę.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działalność ULTW, członkom Rady Programowej, Pani Burmistrz, p. informatykowi Konradowi Glejtowi oraz Wam Koleżanki i Koledzy za to, że jesteśmy RAZEM!!!!