Nawiązaliśmy współpracę z poznańskim oddziałem IPN – dziękujemy za pierwszy wykład

Listopadowy wykład ogólny był poświęcony pamięci historycznej. Dzięki nawiązanej współpracy z IPN mogliśmy wysłuchać historii osób, którzy poprzedzili nas na kartach historii i w różny sposób zapisali się w pamięci zbiorowej. Wysłuchaliśmy prelekcji dra Pawła Głuszka i p. Justyny Pery nt. Arhura Greisera, mieszkańców wsi Maczkowo w RFN i innych osób związanych z naszymi okolicami. Sylwetki prywatnych osób żyjących w okresie II wojny światowej są możliwe do odtworzenia dzięki zbieranym przez IPN archiwaliach. Również i my zostaliśmy poproszeni do przekazywania pamiątek po naszych rodzicach, dziadkach. Przedmioty te mają ogromną wartość historyczną i mogą propagować wiedzę o latach minionych. Ocalają od zapomnienia. Po wykładzie Pani Dyrektor ZS nr 1 w Luboniu dyr. Anita Plumińska-Mieloch zaprosiła nas do wzięcia udziału w projekcie jej uczniów – archiwum historii mówionej Lubonia. W tym projekcie weźmiemy udział w 2024 roku. Zapraszamy na kolejny wykład ogólny przygotowywany przez prof. UAM dr hab. Mikołaja Tomaszyka.